MODERENE VILLABOUW

Nieuwbouw en renovaties

  1. U heeft een idee en wilt dat laten uitwerken. Wij kunnen de vele vragen voor, tijdens en na de bouw beantwoorden. U als opdrachtgever wilt dat uw belangen in dit traject het beste worden gediend. Alleen ontbreekt misschien de tijd en kennis om alle zaken rondom de bouwwerkzaamheden te organiseren, communiceren en aan te sturen. Huisman Bouwmanagement kan u alle zorg uit handen nemen en zorg dragen voor de algehele bewaking en beheersing van het project vanaf de eerste ideeen tot en met de oplevering en nazorg. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden kan in eigen beheer worden uitgevoerd of met bv ( gedeeltelijk) een hoofdaannemer. De keuze hiervan is afhankelijk van diverse factoren die samen met u worden besproken.
  2. We kunnen u ook van dienst zijn voor tijdelijke expertige in een bouwproces, bijvoorbeeld haalbaarheidsstudie, kostenraming, omgevingsvergunningaanvraag, asbestsanering, opnemen werkzaamheden, offerteaanvraag, keuze uitvoerende partijen , kwaliteitscontrole, ondersteunen tijdens de bouw, schuldvraagkwestie, opleveringen en nazorg. Goed doordacht een project aansturen, voorbereiden en uitvoeren verdient zich met Huisman Bouwmanagement terug. Voorkom teleurstellingen achteraf.
  3. Huisman Bouwmanagent regelt voor u de afhandeling van alle voorkomende vormen van schade zoals storm, brand en inbraakschade. De kostenopgaaf wordt met de betreffende verzekering behandeld en goedgekeurd. Daarna kunt u aangeven hoe u e.a. wil laten repareren of vervangen. Zodoende heeft u maar 1 aanspreekpersoon om alles af te handelen en kunnen de reparatiewerkzaamheden eventueel aangepast worden uitgevoerd.