MODERENE VILLABOUW

Nieuwbouw en renovaties

  1. Bouwbedrijven
    Modern BB bouwmanagement wordt door bouwbedrijven veelal ingeschakeld voor het maken van calculaties en inschrijfbegrotingen. Het toepassen van de opgebouwde relatiekring als mede het gevoel met de markt leidt tot steeds meer vraag bij bouwbedrijven om de calculatie te verzorgen. Aanvullend kan na de calculatie van het bouwproject de werkvoorbereiding , inkoop, planning , advisering worden uitgevoerd. Door de brede werkervaring in de bouw zijn we in staat een goede calculatie te maken van de kosten, ook als er maar weinig gegevens beschikbaar zijn. Door onze ervaring kunnen we snel schakelen, wat handig is als de benodigde stukken pas laat beschikbaar zijn of er een krappe deadline is.
  2. Architecten
    Voor architecten isModern BB Bouwmanagement een sparringpartner met liefde voor het vak. De architect ontwerpt en berekend een project. Huisman Bouwmanagement brengt de investeringskosten en bouwkosten in kaart. Hiermee worden op voorhand de directiebegroting bepaald. Het sparren met een architect kan betrekking hebben op bouwmethoden en eventueel door te voeren bezuinigingen, ondersteunen met het beoordelen van inschrijvingen en keuze maken uitvoerende partij (en). Tijdens de uitvoering van het bouwobject kunnen we de directievoering of het bouwtoezicht op ons nemen. Zo bieden we meer grip op de bouw en kan u als architect zich concentreren op nieuwe projecten.
  3. Vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars, instellingen.
    Modern BB bouwmanagement biedt bedrijven ondersteuning bij complexe bouw of vast goed vraagstukken. Denk aan planvorming, nieuwbouwkosten, renovatiekosten, onderhoudskosten. Op deze manier kan een juiste bepaling voor de toekomst gemaakt gaan worden en worden verrassingen uitgesloten. Daarbij kan ook het bepalen van de juiste inzet van leveranciers, bouwbedrijven of nevenbedrijven bepaald worden. Ook het risicodragend managen van een bouwproject en onderhoudswerkzaamheden is bij ons bespreekbaar.